Adatvédelmi tájékoztató

Általános tudnivalók
A következő tudnivalók egyszerű áttekintést nyújtanak arról, mi történik személyes adataival, amikor felkeresi honlapunkat. A személyes adatok olyan adatok, amelyek Önt személyesen azonosíthatják. Az adatvédelemre vonatkozó, részletes információkat megtalálja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban.

Adatrögzítés honlapunkon

A honlapon végzett adatkezelésért felelős
Varga István
9330 Kapuvár, Cseresznye sor 105
Telefon: +36 30 264-1539
E-mail: info@hansagvendeghaz.hu

Az adatkezelő természetes személyként egyedül dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) kezelésének céljáról és eszközéről.
Hogyan rögzítjük adatait?
Egyrészt úgy jutunk adataihoz, hogy Ön közli velünk azokat. Ezek olyan adatok lehetnek például, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon közölt velünk.

Más adatokat számítástechnikai rendszereink rögzítenek a honlap felkeresése során. Ezek mindenekelőtt műszaki adatok (pl. internetes böngésző, operációs rendszer vagy oldal megnyitásának időpontja). Az adatok rögzítése automatikusan történik, amint Ön belép honlapunkra.
Mire használjuk adatait?
Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a honlap hibátlan működését. Más adatokat a felhasználó viselkedésének elemzésére használunk fel. A használat részletes leírása a jelen adatvédelmi nyilatkozat további részeiben történik.

Milyen jogokkal rendelkezik adatai tekintetében?
Önt mindig megilleti az a jog, hogy tájékoztatást kérjen tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Ezenkívül mindig megilleti Önt az a jog, hogy kérje adatainak helyesbítését, tiltását vagy törlését. A fent feltüntetett címen bármikor fordulhat hozzánk ezzel kapcsolatban, valamint az adatvédelem további kérdéseivel összefüggésben. Továbbá megilleti Önt a jog, hogy panasszal éljen az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Analitikai eszközök és harmadik fél eszközei
Honlapunk felkeresésekor statisztikailag kiértékelhetjük az Ön böngészési tevékenységét. Ez mindenekelőtt sütikkel és úgynevezett analitikai programokkal történik. A böngészés elemzése általában névtelenül történik; a böngészést nem lehet kapcsolatba hozni Önnel. Ha hozzájárulását adta, az ügyfélként történt bejelentkezés után kiértékelhetjük az Ön által előnyben részesített termékeket. Ön tiltakozhat az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja azt oly módon, hogy bizonyos eszközöket nem használ.

Adatvédelem
Az adatvédelem minden területen fontos téma a Hanság Vendégház számára. Az adatvédelem védi azokat a személyeket, akik a vállalat által tárolt vagy kezelt adatok mögött rejtőznek. Az adatvédelem feladata és a Hanság Vendégház. elsődleges célja az, hogy a személyes adatok kezelését úgy alakítsa ki, hogy senkinek ne sérüljenek a személyiségi jogai.
Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) meghatároz egy sor kötelességet azon szervezetek számára, amelyek a személyes adatok kezeléséért felelnek.
Személyes adatokat csak akkor szabad gyűjteni és kezelni, ha ezt a GDPR kifejezetten engedélyezi.

A GDPR fontos célkitűzései:

 • törvényes és tisztességes adatkezelés, átláthatóság
 • célhoz kötöttség
 • adatminimalizálás
 • adatfeldolgozás helyessége
 • adattárolás korlátozása és törlési koncepciók
 • integritás és titoktartás

A Hanság Vendégház további központi célkitűzése a személyes adatok kezelése során mutatott felelősségteljes tevékenység, valamint a számítástechnikai rendszerek és alkalmazások kockázattudatos használata.
Amikor Ön ezt a honlapot használja, rögzítjük különböző személyes adatait. A személyes adatok olyan adatok, amelyek Önt személyesen azonosíthatják. A jelen adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, milyen adatokat gyűjtünk, és mire használjuk azokat. Az adatvédelmi nyilatkozat arra is kitér, hogyan és milyen célból történik ez a tevékenység.

Az adatvédelmi tisztviselő
A vállalkozása GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az adatgyűjtés, -kezelés vagy -használat célja:
A szálláshely foglalásához személyes adatokat kizárólag e célból, jogos érdekei védelmében, a törvényi kötelezettségek betartása érdekében vagy az érintettek hozzájárulásával gyűjt, kezel és használ.
Érintett személyek csoportjai és vonatkozó adatok vagy adatkategóriák
Az érintett személyek csoportjai:
érdeklődők
A vonatkozó adatok felölelik az összes olyan személyes adatot, amely a mindenkori meghatározott cél teljesítéséhez szükséges.

Jogszabályi alap
A személyes adatok kezelése csak akkor jogszerű, ha ezt lehetővé teszi valamelyik törvény, tehát fennáll a szükséges jogszabályi alap.

A GDPR tartalmaz azonban további lehetőségeket is.
A személyes adatok kezelése vállalkozásunknál csak a törvényi rendelkezésekkel összhangban történik. Ilyen eset többek között:
ha rendelkezésre áll a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont)
Az érintettek és a szerződő felek érdekeinek mérlegelése során mindenkor szigorú mércét alkalmazunk az érintett javára.
Az adatok törlésére vonatkozó, általános határidők
A személyes adatok törlése az adattörlésre vonatkozó, mindenkor érvényes törvényi vagy szerződéses szabályozások szerint a törvényi és szerződéses megőrzési kötelezettségek figyelembevétele mellett történik.
Az olyan személyes adatok törlésére, amelyekre nem vonatkozik törvényi vagy szerződéses megőrzési, illetve törlési kötelezettség, közvetlenül azután kerül sor, hogy azok nélkülözhetővé váltak a mindenkori meghatározott cél szempontjából.

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.
 • A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Az Ön adatvédelmi jogai
Az érintettet különböző adatvédelmi jogok illetik meg. A következőkben elmagyarázzuk ezeket a jogokat. A jogok gyakorlásához a fenti kapcsolattartási adatokat használhatja.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés joga
Az érintett személyes jogokra vonatkozólag minden érintettnek joga van tájékoztatást, valamint az adatok helyesbítését, vagy törlését, vagy az adatkezelés korlátozását kérni a kezelőtől, vagy tiltakozni a kezelés ellen, valamint minden érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

Visszavonási jog
Minden érintettnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását anélkül, hogy ez érintené a hozzájárulás alapján a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel joga
Minden érintett jogosult panaszt tenni valamelyik adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, ha véleménye szerint megsértették adatvédelmi jogait.

Tájékoztatási jog
Minden érintett jogosult megtudni, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását törvény vagy szerződés előírja-e, vagy azokra valamely szerződéskötéshez van-e szükség, hogy az érintett személy köteles-e rendelkezésre bocsátani személyes adatait, és hogy milyen lehetséges következményekkel járna az adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása.

Adatkezelési hozzájárulásának visszavonása
Számos adatkezelési folyamat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Ehhez elegendő, ha a hozzájárulás visszavonását tetszőleges formában közli velünk e-mailben. A visszavonás nem érinti a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel joga az illetékes felügyeleti hatóságnál
Adatvédelmi incidens során az érintettet megilleti a panasztétel joga az illetékes felügyeleti hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Tájékoztatás, tiltás, törlés
Az érvényes törvényi rendelkezések keretében Önnek mindenkor joga van ingyenes tájékoztatásra a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és adott esetben megilleti Önt az adatok helyesbítésének, tiltásának vagy törlésének joga. Ezzel kapcsolatban, valamint a személyes adatok további kérdéseivel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az info@hansagvendeghaz.hu címen.
Videokamerás megfigyelés a Hanság Vendégház területén
Adatgyűjtés történik a Hanság Vendégház területén a nyilvánosan hozzáférhető helyiségek optikai elektronikai berendezésekkel történő megfigyelése során (videómegfigyelés). A kamerarendszer üzemeltetésének célja a vagyonvédelem és a személyi biztonság biztosítása. Az üzemeltetés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A felvételeket maximum a törvényben meghatározott ideig tároljuk, harmadik félnek nem adjuk át a bűncselekmény esetén történő hatóság által kért adatszolgáltatás kivételével. Az egyes megfigyelő rendszerekről (adatkezelő, tárolási idő, kamerák célja és látószöge) az adott telephelyen tájékoztatást nyújtunk.

Adatrögzítés a honlapon
Sütik
Az internetes oldalak részben úgynevezett sütiket használnak. A sütik nem károsítják számítógépét és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A sütik kis adatfájlok, amelyek az Ön számítógépére kerülnek, és amelyeket böngészője tárol.
Az általunk használt sütik többsége úgynevezett munkamenetsüti. Ezek honlapunk megtekintése után automatikusan törlődnek. A többi sütit végkészüléke mindaddig tárolja, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a sütik teszik lehetővé számunkra, hogy böngészőjét felismerjük a következő látogatáskor.
Ön a böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik mentéséről, vagy úgy, hogy csak egyes esetekben engedélyezze a sütiket, illetve a sütik elfogadását meghatározott esetekben vagy általában kizárja, valamint hogy aktiválja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása korlátozhatja a honlap funkcióit.
Ezek az információk nem alkalmasak egyéni azonosításra. A cookie-k egy része a honlap bezárása után megszűnik, másik része hosszabb ideig tárolódik a fogadó számítógépen.

A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies

Kapcsolatfelvételi űrlap
Ha Ön ajánlatkérést juttat el hozzánk a kapcsolattartási űrlapon, akkor az ajánlatkérő űrlap adatait az ajánlatkérés feldolgozása és az azzal kapcsolatos kérdések megválaszolása céljából az Ön által megadott kapcsolattartási adatokkal együtt elmentjük.
A kapcsolattartási űrlapon megadott adatok kezelése arra vonatkozó, jogos érdekünk alapján történik, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel, mint vendéggel.
A kapcsolattartási űrlapon Ön által feltüntetett adatokat megőrizzük mindaddig, amíg Ön fel nem szólít minket azok törlésére, vagy meg nem szűnik az adattárolás célja (pl. ajánlatkérése feldolgozásának lezárását követően). Kivételt képezhetnek ez alól a törvényi megőrzési kötelezettségek.
Analitikai eszközök és reklám
A különféle statisztikai programok által gyűjtött adatokhoz kapcsolódó adatkezelés
A hansagvendeghaz.hu weboldal a Google Analytics illetve a Facebook képpontsegítségével történik adatgyűjtés, amelynek során webanalitikai adatok kerülnek továbbküldésre, ezek azonban az érintett azonosítására nem alkalmasak.
Google Analytics segítségével honlapjainkon a látogatottságot és az ahhoz kapcsolódó különféle statisztikákat mérjük, illetve ismerjük meg.

A Google adatvédelmi irányelvei az alábbi linkre kattintva olvashatók: https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Facebook pixel vagy kód: segítségével célközönségek állíthatóak össze, és személyre szabott reklámok jeleníthetőek meg, az adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak. További információ itt olvasható: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Kezelt adatok: minden olyan adat, amit a Google Analytics és a Facebook gyűjt.
Az adatok összegyűjtésének módja: A honlapok használata során a látogatók számára egy felugró ablak jelenik meg, ahol jóváhagyhatja vagy elutasíthatja az úgynevezett cookie-kat. A cookie-k kizárólag jóváhagyás esetében töltődnek le a látogató gépére. A cookie-k engedélyezése a későbbiek során bármikor visszavonható.
Az adatkezelés célja: a megszerzett adatok segítségével fejleszteni a szolgáltatásainkat, és a lehető legrelevánsabb célközönség számára eljuttatni a reklámjainkat.
Az adatkezelés időtartama:szolgáltatás használatának befejezéséig.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A Facebook tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://www.facebook.com/policies/cookies/#
Kezelt adatok: minden olyan adat, amit cookie-k összegyűjtenek.
Az adatok összegyűjtésének módja: automatikus, de nem kötelező.
Az adatkezelés célja: a marketingkommunikáció folyamatos optimalizálása.
Az adatkezelés időtartama:a látogató böngészőjének beállításaitól függ; a Google 24 hónap, a Facebook 6 hónap után törli az adatokat. Kivételt képez, ha új látogatás történik a honlapon, akkor ugyanis az időtartam újraindul.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A Facebook adatvédelmi tájékoztatóiban további tudnivalókat talál magánszférája védelmére vonatkozólag: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lal, és a Google Analytics használata során maradéktalanul betartjuk az adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.
Igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató
Sybell Informatika Kft
1158 Budapest, Késmárk u. 7/B
Telefon: +36 1 707 6726
E-mail: info@sybell.hu
Továbbított adatok köre: a weboldal használata során megadott és naplózott adatok.
Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozó
OTP Bank Nyrt
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Adószám: 10537914-4-44
Továbbított adatok köre: ügyfél vezetékneve, keresztneve, bankszámlaszáma, megjegyzés rovatba írt információk.
Az adattovábbítás célja: Adatkezelő folyószámlájának kezelése, bankszámla-használat során végzett tevékenység.

Számlázóprogram
Számlázz.hu
Cég elnevezése: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám:01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
Továbbított adatok köre: számlázáshoz szükséges adatok, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: Számlázási kötelezettségnek való megfelelés.